ติดต่อหน่วยงาน

กองคลัง กรมเจ้าท่า

1278 อาคาร 1 ชั้น 5 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์ 02-2331311-8 ต่อ 262

โทรสาร  02-2333781

 E-MAIL : FINANCEDIRECT@MD.GO.TH

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 217

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่