รับทราบ คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 251/2565 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

บุคลากรกองคลัง รับทราบและลงนามไว้เป็นหลักฐาน คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 251/2565 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วันที่:11 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 64

ข้อมูลโดย: adminfinancediv