รับทราบ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 90/2565 เรื่องวิธีการร้องเรียนและหลักเกณ์คุ้มครองผู้ร้องเรียน

บุคลากรกองคลัง รับทราบและลงนามไว้เป็นหลักฐาน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 90/2565 เรื่องวิธีการร้องเรียนและหลักเกณ์คุ้มครองผู้ร้องเรียน

วันที่:11 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 69

ข้อมูลโดย: adminfinancediv