รับทราบ ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 69/2565 แนวทางปฏิบัติและคู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ

บุคลากรกองคลัง รับทราบและลงนามไว้เป็นหลักฐาน ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 69/2565 แนวทางปฏิบัติและคู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ

วันที่:11 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 70

ข้อมูลโดย: adminfinancediv